Διαδικασία παραλαβής πακέτων και διαδικασία επίλυσης τυχόν διαμαρτυριών

 

 

Πριν παραλάβετε το πακέτο σας από το διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.

 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πακέτο για να δείτε αν είναι σκισμένο, παραμορφωμένο, σπασμένο ή σφραγισμένο από οτιδήποτε άλλο εκτός από την πρωτότυπη αυτοκόλλητη ταινία της επιχείρησης.

 

Αν το πακέτο φαίνεται να είναι κατεστραμμένο, μην το δεχτείτε αλλά επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.

 

Μόλις λάβουμε το επιστρεφόμενο πακέτο, θα σας στείλουμε το νέο. Σε περίπτωση ανοιχτής ή κατεστραμμένης συσκευασίας και εύρεσης ελλιπούς περιεχομένου, στείλτε μας μια γραπτή καταγγελία στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

 

Αυτή πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: ένα συνοδευτικό γράμμα (σύντομη περιγραφή της απαίτησης), τη φωτογραφία τεκμηρίωσης ολόκληρου του πακέτου και την απόδειξη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση:

·         Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

·         Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

·         Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

·         Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.